Cuvânt înainte

One life, live it !

Pentru că suntem mulţi şi uniţi de aceeaşi pasiune nebună pentru marcă, pentru că împărtaşim valori similare, principii şi norme etice, am înfiinţat primul Club Land Rover® din România.
In case you may wonder why: because we are so many and driven by the same passion and love for this brand and we share similar values, principles and ethics rules, we have decided to set the first Land Rover Owners Club in Romania.

Scopul acestei noi entităţi  este de a promova conceptul Land Rover Owners , de a atrage cat mai mulţi pasionaţi ai mărcii în activităţile clubului şi de a oferi o platformă de comunicare în sprijinul tuturor celor infestaţi de virusul Land Rover®.
The inner goal of this new entity is to promote the LROC concept by attracting a high number of enthusiasts within the club activities while offering a communication platform in support of all those infected by the Land Rover virus

Vino în rândul nostru, pregătim un calendar bogat de evenimente care va cuprinde: Întâlnirea Anuală a Posesorilor de LR, acţiuni umanitare, un LR Rally Show şi, de ce nu, un concurs anual LR pentru cei pasionaţi de off road.
Come and join us, we are setting up a journey full of events and happenings which will cover annual meetings of the LR owners, humanitarian actions, a LR rally show and, why not, an annual off road competition for those of you mud lovers.

Criteriile de adeziune sunt simple
Membership criteria are simple

de la :
starting with :
  și pâna la :
to :
 adez 01    adez 02

ORICE POSESOR DE  LAND ROVER®  ESTE BINE VENIT !
ANY OWNER OF LAND ROVER ® IS WELCOME! 

Poţi obţine statutul de membru fiind recomandat de unul de membrii clubului sau participând la minim o acţiune a clubului în calitate de simpatizant.
You can get membership being recommended by one of the club members or participating at least one event organized by LROC as a supporter of the club.

Portalul www.lroc.ro îţi oferă în secţiunea ‘FORUM’ posibilitatea de a te înscrie si beneficia de experienţa si cunoştinţele membrilor activi, respectiv de a fi informat în ce priveste calendarul acţiunilor sau agenda întîlnirilor periodice.
Our web site - www.lroc.ro - is offering within the @FORUM@ section, opportunity to register in order to enlisting and posting – you will be benefiting of all the expertise we share, get acquainted to other forum members and permanently be informed about interesting topics or the agenda of the events.

Te asteptam in rindurile noastre !                      
We welcome you to become a part of our unique community!